Clasaichean Gàidhlig

Gaelic classes

Clasaichean Gàidhlig / Gaelic classes

Luchd-tòiseachaidh  /  Beginners

Tòisichidh an clas seo a-rithist san t-Sultain 2020.  Ma tha sibh ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh cuir fios thugainn.

This class will start again in September 2020.  If you wish more information please let us know.

Eadar-mheadhanaich 1  /  Intermediate 1

Tòisichidh an clas seo a-rithist san t-Sultain 2020.  Ma tha sibh ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh cuir fios thugainn.

This class will start again in September 2020.  If you wish more information please let us know.

Eadar-mheadhanaich 2  /  Intermediate 2

Tòisichidh an clas seo a-rithist san t-Sultain 2020.  Ma tha sibh ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh cuir fios thugainn.

This class will start again in September 2020.  If you wish more information please let us know.

Adhartaich   /  Advanced

Tòisichidh an clas seo a-rithist san t-Sultain 2020.  Ma tha sibh ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh cuir fios thugainn.

This class will start again in September 2020.  If you wish more information please let us know.

An Cùrsa Inntrigidh ann an Ìle

Tòisichidh an clas seo a-rithist san t-Sultain 2020.  Ma tha sibh ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh cuir fios thugainn.

This class will start again in September 2020.  If you wish more information please let us know.

Foghlam air astar  /  Distance learning

Tòisichidh an clas seo a-rithist san t-Sultain 2020.  Ma tha sibh ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh cuir fios thugainn.

This class will start again in September 2020.  If you wish more information please let us know.

Còmhradh

Bidh am buidheann còmhraidh againn a ’tachairt gach Diciadain eadar 10m agus 11m. Tha fàilte ron a h-uile duine.

Gàidhlig sa choimhearsnachd.    Gaelic in the Community

Ma tha ùidh agaibh ann an tachartasan Gàidhlig cuir fios thugainn.

If you are interested in Gaelic events please contact us.